Informacje o projekcie            Zakres projektu            Wymagania techniczne            Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 


. Wsparcie realizacji procesów biznesowych z partnerami poprzez wdrozenie Platformy „WIIO"
firmy Mc Comp S.A

 

 

 

 

Budowa i wdrozenie Platformy WIIO oraz zapewnienie komunikacji z przedsiebiorstwami generuje szereg wymagan technicznych po stronie Mc Comp S.A.:

  • budowe zaplecza systemowo-sprzetowego chmury obliczeniowej,
  • implementacje funkcjonalnosci systemu klasy Business Intelligence (BI)
  • integracje BI z oprogramowaniem wykorzystywanym przez przedsiebiorców, którzy zadeklarowali chec podjecia wspólpracy w systemie B2B, w szczególnosci stworzenie i ustandaryzowanie interfejsów integracji API.

Po stronie przedsiebiorstw zaangazowanych do wspólpracy w ramach tworzonej Platformy WIIO nalezy zapewnic:

  • zestaw komputerowy (nie jest konieczny zakup nowego zestawu) z dostepem do sieci Internet,
  • drozne lacze internetowe,
  • dostosowanie systemów zainstalowanych lokalnie w przedsiebiorstwie do integracji za pomoca przygotowanych przez Mc Comp S.A. interfejsów API. Przedsiebiorstwa, które zadeklarowaly chec wspólpracy w ramach projektu posiadaja systemy wspierajace dzialalnosc operacyjna i zarzadcza dostarczone przez Mc Comp S.A., dla których gotowosc do komunikacji z Platforma WIIO zapewni Mc Comp S.A.. W przypadku wlaczenia do wspólpracy przedsiebiorstw posiadajacych inne systemy, komunikacja bedzie mozliwa o ile dostawcy tych systemów dostosuja je do wymiany danych za posrednictwem przygotowanych w Mc Comp S.A. interfejsów API.

Platforma AWIIO wraz z chmura obliczeniowa zostanie zbudowana w oparciu o nastepujace technologie informatyczne i jezyki programowania:

  • OpenStack (aktualna wersja 2013.1 z kwietnia 2013 rok o nazwie Grizzly) zostal on wybrany jako podstawa platformy systemowo-sprzetowa do projektowanego rozwiazania,
  • PHP (aktualna wersja 5.4.16 z czerwca 2013 roku), HTML 5 (aktualna wersja 1.4938 z grudnia 2012) oraz JavaScript (aktualna wersja 1.8.5 z marca 2011 roku) .
  • w czesci zwiazanej z analizami, raportami (BI) bedzie to Java (aktualna 1.7.0_17 z marca 2013) oraz na poziomie bazy danych bedzie to PostgreSQL (jezyk programowania PL-SQL, w wersji 9.2.4 – 4 z kwietnia 2013),
  • czesc elementów Platformy wiio zostanie wykonana z wykorzystaniem Visual Studio (jezyk programowania C#, w wersji 11.0.50727.1 z sierpnia 2012) oraz Delphi (wersja XE3 z wrzesnia 2012)

 

 

 Siedziba Mc Comp S.A.:
Zarzad Spólki
Jednostka Biznesowa Hospitality
02-170 Warszawa,
ul. Slowicza 62
tel. +48  22 10 11 800    fax +48  22 10 11 801
Biuro w Krakowie:

Jednostka Biznesowa Petro
30-102 Kraków,
ul. Morawskiego 5
tel. +48  12 378 16 00    fax +48  12 378 16 01

Biuro w Lodzi:

Jednostka Biznesowa Rekreacja
93-120 Lódz,
ul. Przybyszewskiego 199/205
tel. +48  42 612 14 61    fax +48  42 612 14 62